Stichting

Doel stichting

Het bevorderen van een structureel, effectief en efficient gebruik van de bestaande ruimte ondergronds; het stimuleren van de actuele dicussie over het ondergronds bouwen; het vergroten van de (publieke) kennis over de architectuur en de infrastructuur onder het maaiveld en de leefbaarheid van Amsterdam en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.