Actueel

Actuele activiteiten van de stichting

  • /// Realisering educatief programma voor scholen
  • /// Samenstelling publicatie over Amsterdam onder het maaiveld
  • /// Historische en thematische informatie over de ondergrondse wereld in het verleden, nu en in de toekomst. Over o.a. (schuil)kelders, pijpleidingen/rioleringsbuizen, kabels & leidingen (en onveiligheid), BBB's, metrolijnen, strijd om de ruimte, afvalproblematiek, archeologische zones, geologie, het grondwaterprobleem, nooit uitgevoerde plannen, geruchten, ondergrondse zielen, en natuurlijk: de toekomst van de ondergrondse stad.
  • /// Samen met andere Amsterdammers inventariseren van alles wat zich concreet (of naar hearsay) onder het maaiveld bevindt. Meer op deze pagina onder het kopje Publicaties.
  • /// Bovengronds krijgen van een vervolgexpositie over weer geheel andere werelden onder Amsterdam
  • /// ...tevens organiseert de stichting incidenteel debatten over ondergrondse thema's, waaronder over ondergronds bouwen in relatie tot de kwaliteit van de bovengrondse en openbare ruimte.