Projecten

 • Expositie Zuidas Ondergronds - Een verborgen wereld ontsluierd

  5 maart t/m 31 oktober 2015


  Dit is de eerste expositie van de stichting Amsterdam Ondergronds over de ondergrond van onze stad. Dit thema werd in Amsterdam niet eerder op dergelijke wijze belicht. Het onbekende, ondergrondse en verborgene fascineren!

  De unieke, kernachtige en boeiende expositie belicht aan de hand van fotos, infographics, objecten, tekst en video hoe de ondergrondse systemen het leven mogelijk maken in het ultramoderne stukje stad dat Zuidas heet.

  De expositie legt in heldere taal uit hoe complexe systemen voor water, energie en datacommunicatie de vitale functies van de hedendaagse, duurzame stad bedienen. Komt dat zien, laat u meeslepen door de lokale tijdreis die Bas Kohler samen met de stichting tekende, en promoveer binnen 15 minuten tot Expert van de Ondergrond!

  Waar?

  Zuidas, onder het WTC Amsterdam, onder het Zuidplein Bereikbaar via de roltrappen naar de parkeergarage. Geopend op werkdagen van 6.00 - 20.00 uur

  Concept, samenstelling & realisatie

  Journalist Merel Ligtelijn en ontwerper Jaap Elzas (bestuursleden van de stichting) zijn verantwoordelijk voor het concept, de samenstelling en realisatie van de expositie. Ingenieursbrein achter de inhoud is bestuurslid Frans Taselaar, van ingenieursbureau Hompe en Taselaar).

  Sponsoren

  Zuidas Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (waterbeheer), Waternet (drinkwater, riolering), Nuon (koude en warmte), Liander (elektriciteit), Adinf (telecommunicatie), WTC Amsterdam.
 • De stichting realiseert momenteel:

  • Educatief programma voor scholen
  • Een publicatie over Amsterdam onder het maaiveld - Historische en thematische informatie over de ondergrondse wereld in het verleden, nu en in de toekomst.

  Over o.a. (schuil)kelders, pijpleidingen/rioleringsbuizen, kabels & leidingen (en onveiligheid), BergBezinkBassins , Oostlijn & Noord/ Zuidlijn , strijd om de ruimte, afvalproblematiek, archeologische zones, geologische bodemgesteldheden, het grondwaterprobleem, nooit uitgevoerde plannen geruchten en ondergrondse spoken en geesten, en natuurlijk: de toekomst voor Amsterdam ondergronds.

 • Een vervolgexpositie over weer geheel andere werelden onder Amsterdam
 • Incidenteel organiseert de stichting debatten over ondergrondse thematiek, als ondergronds bouwen in relatie tot de kwaliteit van de bovengrondse en openbare ruimte.

 • Archief

  Onder bovenstaand kopje Archief op deze pagina vindt u informatie over eerdere gerealiseerde projecten, waaronder diverse debatten, de samenstelling van het hoofdstuk over Amsterdam in de Bosatlas van Ondergronds Nederland, en de korte film Een reis door de tijd onder Amsterdam, i.s.m. Willem de Ridder.