Informatie

Gaat Amsterdam ondergronds?

Nog steeds is Amsterdam met haar unieke stedenbouwkundige structuur internationaal een belangrijke ontmoetingsplaats. Om die voorsprong te behouden en te versterken moet de schaarse publieke ruimte efficienter worden benut. Ondergronds bouwen biedt hier vele kansen.

Wat doet de stichting Amsterdam Ondergronds?

  • Informeren & enthousiasmeren van het publiek over de wereld onder Amsterdams peil
  • Initieren van projecten
  • IJveren voor een geintegreerd ondergronds bouwbeleid

De stichting Amsterdam Ondergronds, enkele jaren terug opgericht, wil het verlangen naar onthulling van het verborgene dat in elk van ons leeft, verwerkelijken. Zij wil de stadsbewoner, de stedebouwkundige, de architect, de componist, de zakenman, de techneut, dichter en schilder inspireren, activeren en verrijken met kennis.